EQP Success Program

En viktig del av varje utbildning, som ger ett unikt bra resultat, är att göra konkreta, individuella åtgärdsplaner och att träna på dessa. Åtgärdsplanerna kan innehålla både företagsspecifika åtgärder och individuella åtgärder. Varje individuellt anpassat handlingsprogram baseras på dina behov och hur du bäst nyttjar din potential.

Vi har utvecklat EQP Success Program för att göra det enkelt för dig som deltagare att varje vecka kunna utvärdera dig själv. Dina resultatet ser du omedelbart i systemet. Företagets ansvarige och utbildaren kan också på det sättet följa din utveckling vecka för vecka, och så hålla sig uppdaterad på din framgång.

Läs mer på eqp.se
Logga in